Spårvagn: Ta spårvagn nr 5 från centrum mot Östra sjukhuset. Stig av vid Welandergatan. Gå höger över Delsjövägen. Fortsätt vänster in på Wingårdsgatan vid Tempoaffären. Följ gatan ca 300 meter så är du framme.

Bil: Parkering finns 70-80 meter förbi mottagningen till höger, in på Kärrhöksgatan. Obs! Endast kortbetalning.